Bài viết mới

Không có dữ liệu
Nổi Bật
Binh hoa văn cổ
Binh hoa văn cổ

Binh hoa văn cổ

Nổi Bật
Hoa cúc đại đóa

Hoa cúc đại đóa

Nổi Bật
Quan âm tử sắc

Quan âm tử sắc

Nổi Bật
Quan Âm liên hoa

Quan Âm liên hoa

Quân Âm liên hoa

Nổi Bật
Đức Phật nằm kiết tường

Đức Phật nằm kiết tường

Phật nằm kiết tường

Nổi Bật
Bộ tứ quý 3
Bộ tứ quý 3

Bộ tứ quý 3

Bộ Tứ quý

Nổi Bật
Bộ tứ quý phù điêu2
Bộ tứ quý phù điêu2

Bộ tứ quý phù điêu2

Xuân, Hạ, Thu, Đông

Nổi Bật
Bộ tứ quý phù điêu

Bộ tứ quý phù điêu

     Tứ Quý
    Xuân, Hạ, Thu, Đông mang khí hậu bốn mùa, được đại diện bởi bốn loài thực vật: Tùng, Trúc, Cúc, Mai là vẻ đẹp sinh động của xứ sở nông nghiệp Việt Nam, đã được khắc họa nhiều trên đồ gồm thời Lý, Trần....
   Gốm đắp nổi Tứ quý phối cảnh diện mạo Sư tổ Đạt Ma đã tạo nên nét chấm phá nghệ thuật ấn tượng, sự gần gửi giữa Đạo và Đời.

Nổi Bật
Bình phù điêu 5

Bình phù điêu 5

Nổi Bật
Bình phù điêu 4

Bình phù điêu 4

Nổi Bật
Bình phù điêu 3

Bình phù điêu 3

Nổi Bật
Bình phù điêu 2

Bình phù điêu 2