Giới Thiệu

TIẾNG ĐẤT GỌI BÀN TAY

Gốm Phù Điêu là dòng sản phẩm nặn đắp, điêu khắc được phủ men, nung nhiệt độ cao, do người Hải Phòng độc lập sáng tạo, phát triển. Kế thừa dòng gốm thời Mạc (Dương Kinh – Hải Phòng), Nghệ nhân đã kết tinh sáng tạo thể hiện rõ rệt một dòng gốm riêng biệt, chế tác chuyên sâu bốn lĩnh vực: Nhân vật, linh vật, hoa văn cổ và các loại hoa, chim muông… tất cả đều thuần Việt. Từ những họa tiết mong manh đến mảng khối lớn đã đi qua thử thách của lửa, để rồi tồn tại hàng ngàn năm. Hệ thống tác phẩm Gốm Phù Điêu đã khởi sắc sức sống mới, khẳng định giá trị nội hàm của Nghệ nhân Quốc gia, được Nhà nước trao trọng trách, “Giữ gìn và phát triển ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống” đó là sứ mệnh được cống hiến, được phát huy sở trường, chuyển thể ý tưởng vào sản phẩm gốm, thao diễn cung bậc cảm xúc bên lò nung rực lửa. Gốm là văn minh vật chất, từ viên đất hiền hòa, nhu nhuyễn, thông qua kỹ năng bàn tay nghệ nhân, đất ấy trở thành vật thể trường sinh, mang nhịp thở văn hóa nghệ thuật nghề gốm đương đại gửi lại ngàn sau.

NNƯT Phạm Văn Tuyên

GỐM PHÙ ĐIÊU HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Xã Tú Sơn , huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng