TIẾNG ĐẤT GỌI BÀN TAY

Gốm Phù Điêu là dòng sản phẩm nặn đắp, điêu khắc được phủ men, nung nhiệt độ cao, do người Hải Phòng độc lập sáng tạo, phát triển. Kế thừa dòng gốm thời Mạc (Dương Kinh – Hải Phòng), Nghệ nhân đã kết tinh sáng tạo thể hiện rõ rệt một dòng gốm riêng biệt, chế tác chuyên sâu bốn lĩnh vực: Nhân vật, linh vật, hoa văn cổ và các loại hoa, chim muông… tất cả đều thuần Việt. Từ những họa tiết mong manh đến mảng khối lớn đã đi qua thử thách của lửa, để rồi tồn tại hàng ngàn năm. Hệ thống tác phẩm Gốm Phù Điêu đã khởi sắc sức sống mới, khẳng định giá trị nội hàm của Nghệ nhân Quốc gia, được Nhà nước trao trọng trách, “Giữ gìn và phát triển ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống” đó là sứ mệnh được cống hiến, được phát huy sở trường, chuyển thể ý tưởng vào sản phẩm gốm, thao diễn cung bậc cảm xúc bên lò nung rực lửa. Gốm là văn minh vật chất, từ viên đất hiền hòa, nhu nhuyễn, thông qua kỹ năng bàn tay nghệ nhân, đất ấy trở thành vật thể trường sinh, mang nhịp thở văn hóa nghệ thuật nghề gốm đương đại gửi lại ngàn sau.

Bảo trợ truyền thông: Báo gia đình và trẻ em

Phát triển xôi lạc tv

GỐM PHÙ ĐIÊU

Bình hoa văn cổ

Giá : Liên hệ

Mua Ngay
Hoa cúc đại đóa

Hoa cúc đại đóa

Giá : Liên hệ

Mua Ngay
Quan âm tử sắc

Quan âm tử sắc

Giá : Liên hệ

Mua Ngay
Quan Âm liên hoa

Quan âm liên hoa

Giá : Liên hệ

Mua Ngay
Đức Phật nằm kiết tường
Mua Ngay

Phật thủ

Giá : Liên hệ

Mua Ngay

Tọa thiền 1

Giá : Liên hệ

Mua Ngay
Bộ tứ quý 3

Bộ tứ quý 3

Giá : Liên hệ

Mua Ngay

Bộ tứ quý phù điêu2

Giá : Liên hệ

Mua Ngay
Bộ tứ quý phù điêu

Bộ tứ quý phù điêu

Giá : Liên hệ

Mua Ngay
Bình phù điêu 5

Bình phù điêu 5

Giá : Liên hệ

Mua Ngay